De kracht en het drama van het familiesysteem

De jongste, de middelste of de oudste

Kom je uit een gezin waarin jij de oudste bent, dan is het voor jou vanzelfsprekend dat je afspraken nakomt en ‘zo doen we dat bij ons’ een dieperliggende overtuiging vormt in jouw systeem. De middelste en jongste in een gezin zullen dat minder snel herkennen. Als middelste kind neem je al snel de rol van bemiddelaar op je. En de jongsten (de ouders zijn klaar met opvoeden) zoeken vooral plezier in hun werk. Met andere woorden: jouw overtuigingen worden voor een belangrijk deel gekleurd door je gezin van herkomst en de plek die je daarin mocht of kon innemen.

Op je werk

Te veel oudsten, middelste of jongsten in een team kunnen door hun onderliggende familiepatronen en overtuigingen jouw succes of dat van je onderneming negatief beïnvloeden. Inzicht hierin zorgt voor meer overtuigingskracht, leiderschap en op termijn succesvolle(re) teams.

Ik geef, jij geeft

Succes en het geluk in leven en werk wordt in belangrijke mate bepaald door een evenwicht in geven en nemen. Dat wil zeggen: we hebben een goed geweten als we na het nemen ook geven, waarbij iedereen evenveel voordeel heeft. Dit geweten is dienend voor het evenwicht tussen geven en nemen en uiteindelijk de rijkdom voor allen.

Systemisch kijken en werken

Stagnatie in je leven is voor mij slechts het signaal dat je niet je eigen leven leidt, maar verstrikt bent in een familiesysteem dat tot 14 generaties terug haar invloed laat blijken. Onzichtbare loyaliteiten, stress en geheimen (ook van voorouders) kunnen ontsporingen in het brein veroorzaken. Op dezelfde wijze als grote schokken of traumatische ervaringen het DNA kunnen aantasten en veranderen, waardoor cellen kunnen gaan woekeren. De meest sensitieven in het systeem dragen de grootste last.

Je dromen onder ogen zien en leren hoe deze vorm te geven, begint met het accepteren van de bron waaruit je bent ontstaan: je moeder. Maar ook liefdesbreuken kunnen overtuigingen hebben gecreëerd waardoor je bent vervreemd van je eigen kern. Onze speurtocht levert verrassende inzichten op.

Systemisch coachen

Bij deze vorm van coachen betrekken we het hele familiesysteem en leer je jezelf te zien als onderdeel van een groot energetisch familieveld. Als er bij één persoon iets verandert, dan heeft dat ook invloed op de andere personen in het verband (systeem). De vorm van jouw familiesysteem zit in jou opgeslagen in de vorm van o.a. gedachten, emoties en karaktereigenschappen.

Voelbaar resultaat

In mijn praktijk merk ik dat wanneer deze geheimen en/of diepliggende overtuigingen naar het licht komen, je vrijwel meteen iets van je af voelt glijden. Het leven wordt lichter, de problemen kunnen luchtiger worden benaderd. En herhalende patronen, confrontaties herken je direct en kunnen daardoor op een andere wijze worden benaderd.

Samen onderzoeken we wat uit jouw familiesysteem komt en wat bij jouzelf hoort. Ook ontdek je welke kernkwaliteiten je hebt ontwikkeld vanuit je familiesysteem. Kortom, door je familiegeschiedenis systemisch onder de loep te nemen, krijg je verrassende inzichten.

Ervaringen

Strubbeling met mijn moeder.

“Ik ging voor levenspadcoaching naar Wilma vanwege de strubbeling over en met mijn moeder; de verplichting die ik voelde om haar te bezoeken, terwijl ik geen relatie met haar voelde. Tijdens het coachtraject werd ik me ervan bewust dat er elementen van mijn moeders karakter ook in mij sluimeren. Mijn moeder accepteren betekende ook mijzelf accepteren. Wilma is een super coach; ze stelt zich gelijkwaardig op en laat ook zichzelf zien, inclusief haar eigen leermomenten. Hierdoor kon ik mijn emoties tonen.

Dankzij levenspadcoaching heb ik meer compassie gekregen, doordat ik de enorme pijn van mijn moeder kon gaan zien. Ik heb zelfs een modus gevonden om met haar om te gaan.”

– H.P.W. (56 jaar), pedagogisch medewerkster/teamcoach –